Maak Online een
afspraak

Hoek 15-17 - 2310 Rijkevorsel
03 314 99 88

Huisbezoeken

Huisbezoeken

Ik wens een huisbezoek.

Kom zoveel mogelijk zelf naar de raadpleging.

Huisbezoeken zijn gereserveerd voor mensen die zich omwille van medische redenen niet kunnen verplaatsen.

De praktijk van de arts biedt meer mogelijkheden voor grondig onderzoek en behandeling. Het volledige medisch dossier is daar ter beschikking.

Wens je toch een huisbezoek, vraag het dan aan vóór 10 u in de voormiddag. Indien u later belt kan het huisbezoek mogelijks niet meer dezelfde dag plaatsvinden. Dringende zaken zijn hierop een uitzondering en krijgen altijd voorrang.

Wilt u de dokter zien op een bepaald tijdstip, boek dan een raadpleging in de praktijk. Voor een huisbezoek kan er NOOIT een vast tijdstip afgesproken worden.